BƯỚC 1 :" QUAN TRONG NHẤT" Hướng dẫn tạo tài khoản Stripe bán hàng trên Việt Tốt (How to creative Stripe )

BƯỚC 2 :Hướng dẫn tạo tài khoản Vendor ( thành viên bán hàng ) trên Việt Tốt

BƯỚC 3: Tạo sản phẩm đơn giản (Simple Products) bán hàng trên VieTot

BƯỚC 4:Tạo sản phẩm biến thể - Variable (VD:quần áo, giày dép, ...) và tạo nhóm sản phẩm trên VieTot

BƯỚC 5: Tạo coupons (phiếu giảm giá) cho khách hàng trên VieTot

Main Menu